Nikos & Pandelis Sotiriades

PERFORMANCE OF TREES-FAREWELL

…out of erebus, the flat-lying breth, breth that is stretched out beneath the world: out of erebus, out of the flat waste of air, lying beneath the world; out of the brown leaf-brown colourless bring the imperceptible cool. elain, tireis, alcmena, quiet this metal!

-ezra pound ripostes (1912)

Lake Vulismeni in Agios Nikolaos, Crete 25th September 1.993 Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL scheme Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL scheme Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL scheme Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL scheme
Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL I • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL III • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL V • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL VII • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL IX • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete
Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL II • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL IV • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL VI • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL VIII • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete Performance Of Trees-Farewell TREES-FAREWELL X • 25th September 1.993 Lake Of Agios Nikolaos, Crete
Personal Contacts
strom Nikos Sotiriades
GSM: +30 69 44 41 33 73
email: nikos@sotiriades.eu

http: sotiriades.eu
Work Shop Address
Ikarou 2 & Em. Pothou str.
Agios Nikolaos, Crete, Greece, EU, 721 00
tel.: +30 2841 028664; fax: +30 2841 025616

GPS: 35.18689, 25.71327

Mo, Th, Sa: 09:00 - 15:00
Tu, We, Fr: 09:00 - 15:00 / 17:00 - 21:00
Su: Closed
Personal Contacts
strom Pandelis Sotiriades
GSM: +30 69 77 29 07 04
email: pandelis@sotiriades.eu

http: sotiriades.eu
Copyright © Sotiriades.eu Designed by WsS Μπιαλεκ Καρελ 2.011