Νίκος & Παντελής Σωτηριάδης

BIO-TOPIA

2 - 10 Σεπτεμβρίου 1991, Βασιλική Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη

BIO-TOΠIA - Ηράκλειο, Κρήτη 2005

BIO-TOPIA

2 - 10 Σεπτεμβρίου 1991 Βασιλική Αγίου Μάρκου, Ηράκλειο, Κρήτη

Συμπαντικός Χώρος: • ύλη • ζωή

Ύλη: • υπερχορδές

Ζωή( ζώντες οργανισμοί ): • ύλη (υπερχορδές) • ηλεκτρομαγνητισμός (νέον, ηλεκτρικές λάμπες) • καύση (αέριο, λάδι)

Χώρος (περιβάλλον) το οποίο δομείται από τα παραπάνω συστατικά αποτελεί ένα βιο-τοπίο.

(Χρονολογικά) πρώτη μορφή βιο-τοπίου: • πρωτόζωα • περιβάλλον (βότσαλα, νερό, αέρας)

Personal Contacts
strom Nikos Sotiriades
GSM: +30 69 44 41 33 73
email: nikos@sotiriades.eu

http: sotiriades.eu
Work Shop Address
Ikarou 2 & Em. Pothou str.
Agios Nikolaos, Crete, Greece, EU, 721 00
tel.: +30 2841 028664; fax: +30 2841 025616

GPS: 35.18689, 25.71327

Mo, Th, Sa: 09:00 - 15:00
Tu, We, Fr: 09:00 - 15:00 / 17:00 - 21:00
Su: Closed
Personal Contacts
strom Pandelis Sotiriades
GSM: +30 69 77 29 07 04
email: pandelis@sotiriades.eu

http: sotiriades.eu
Copyright © Sotiriades.eu Designed by WsS Μπιαλεκ Καρελ 2.011